Smer odpiranja se določa glede na prostor, kjer se bo posamezen podboj z vrati vgradil. Pomembno je, da vrata omogočajo čim večjo in lažjo prehodnost in ne ovirajo vstopa ali izstopa iz prostora.


Za enokrilna vrata – EV:

 

Za dvokrilna vrata – DV:


Za KD drsna vrata – EV:

     

 

Za KD drsna vrata – DV:

 

 

Deržič Rudolf, s. p.
Veliki Obrež 3
8257 Dobova

    (C)2010 - 2017 Vse pravice pridržane - Vsebino ali dele vsebine prepovedano kopirati brez soglasja Deržič Rudolf, s. p.

     5ka.Internet