POSODOBITEV OPREME

Nabava prvih strojev: hidravlični CNC zapogibnik ERMAKSAN in CNC hidravlični prebijalnik EUROMAC, ki sta nam omogočila izdelavo lastnih profilov za kovinske podboje in s tem bistveno olajšala delo.

Ko zagori, z nami že 20 let, panike ni. (Jožek B.)




Deržič Rudolf, s. p.
Veliki Obrež 3
8257 Dobova

    (C)2010 - 2017 Vse pravice pridržane - Vsebino ali dele vsebine prepovedano kopirati brez soglasja Deržič Rudolf, s. p.

     5ka.Internet