POSODOBITEV RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV

Z nabavo računalniškega programa – INVENTOR smo začeli z risanjem modelov v 3D programu, ki nam omogoča natančno načrtovanje novih izdelkov. Skozi vsa leta smo tudi zaposlovali. Pomembna pridobitev je bila zaposlitev tehnologa, ki je s svojim znanjem in izkušnjami pospešil razvoj izdelkov in širitev proizvodnega programa.

Ko zagori, z nami že 20 let, panike ni. (Jožek B.)
Deržič Rudolf, s. p.
Veliki Obrež 3
8257 Dobova

    (C)2010 - 2017 Vse pravice pridržane - Vsebino ali dele vsebine prepovedano kopirati brez soglasja Deržič Rudolf, s. p.

     5ka.Internet