USMERITEV V NOVO PANOGO

3. 9. smo predstavili povsem nov izdelek, dvoosni sledilnik sonca. Omogoča postavljanje sončnih elektrarn na neutrjene površine, saj ima poseben podstavek. Tako smo zakorakali v povsem novo panogo, energetiko. Predstavili smo idejo o postavljanju sončnih elektrarne na zasute deponije.

  • 01
  • 08
  • 19
  • 20
Ko zagori, z nami že 20 let, panike ni. (Jožek B.)
Deržič Rudolf, s. p.
Veliki Obrež 3
8257 Dobova

    (C)2010 - 2017 Vse pravice pridržane - Vsebino ali dele vsebine prepovedano kopirati brez soglasja Deržič Rudolf, s. p.

     5ka.Internet