RAZŠIRITEV PROIZVODNEGA PROGRAMA

Razvili, izdelali in testirali smo požarna krilna vrata EI120, drsna požarna vrata in pnevmatska protipoplavna vrata. Izdelki so dobro sprejeti pri naših kupcih in menimo, da bo njihova pot uspešna.

Ko zagori, z nami že 20 let, panike ni. (Jožek B.)
Deržič Rudolf, s. p.
Veliki Obrež 3
8257 Dobova

    (C)2010 - 2017 Vse pravice pridržane - Vsebino ali dele vsebine prepovedano kopirati brez soglasja Deržič Rudolf, s. p.

     5ka.Internet