Nasadila

Matica

Objemka


Na kovinskem KD podboju sta standardno dve nasadili. Na željo stranke lahko dodamo tretje nasadilo, ki se vgradi med zgornje in spodnje nasadilo. Višina nasadil se določa od zgornje prečke navzdol. Zgornje nasadilo je zato vedno na isti dimenziji. Višina spodnjega nasadila pa se prilagaja glede na svetlo višino podboja P2. Dodatno, tretje, nasadilo je vedno na isti dimenziji glede na zgornje nasadilo.

P2 (mm) A
1980-2080 1435
2081-2180 1535
2181-2280 1635

Prejemniki

A
B
C
Višina prijemnika za ključavnico se vedno določa od spodnjega roba podboja navzgor.
A – Pri podbojih, ki se montirajo na gotove tlake, je izsek na višini 1050 mm.
B – Za podboje, ki se vgradijo v tlak (KD.MM), pa se višina prijemnika določi glede na višinsko koto za vgradnjo podboja. Višinska kota je 1000 mm od gotovega tlaka.
C – Pri podbojih, kjer je predvidena ključavnica s tremi vpadi ali več, se dimenzije izsekov prilagodijo posamezni ključavnici.

Luknje za vijačenje

Pri naročilu kovinskih KD podbojev lahko izbirate, ali želite imeti na podboju luknje za vijačenje:
0 – brez lukenj
1 – luknje za vijačenje
Luknje za vijačenje se vstavijo na pokončni profil. Na zgornjo prečko pa na osnovi svetle širine podboja.

 

Razpored lukenj glede na debelino stene D

debelina stene D

 

do 200 mm

1 linija lukenj

od 200 do 350 mm

2 liniji lukenjDoločanje števila lukenj za vijačenje glede na svetlo širino P1 in svetlo višino P2


svetla širina P1 (mm)

št. lukenj

svetla višina P2  (mm)

št. lukenj

1000–1600

1

1980–2200

3

1600–2400

2

2200–3000

4

2400–3000

3

 

 

Deržič Rudolf, s. p.
Veliki Obrež 3
8257 Dobova

    (C)2010 - 2017 Vse pravice pridržane - Vsebino ali dele vsebine prepovedano kopirati brez soglasja Deržič Rudolf, s. p.

     5ka.Internet