• 001
 • 002-Kovinski-KD-podboji-v-kombinaciji-s-steklenimi-vrati
 • 003-Kovinski-KD-podboji-v-kombinaciji-z-lesenimi-krili
 • 004-Kovinski-KD-podboji-zmontirani-v-pisarnah
 • Detajl nasadila na podboju
 • Izbira barv za KD podboje po RAL-lestvici
 • KD SM 5 0 - podaljšek suhomontažnega podboja, FRI Ljubljana
 • KD SM 5 0 - podaljšek suhomontažnega podboja, MF Maribor
 • KD.KN 1
 • KD.KN 2
 • KD.KN 3
 • KD.KN
 • KD.MM
 • KD.OR 1
 • KD.PP
 • KD.SM 1
 • KD.SM 2
 • KD.SM 3
 • KD.SM 4
 • KD.SM 5
 • KD.SM
 • KD.SR 1
 • Nastavljivi prijemnik
 • Pakiranje KD podbojev
 • Prašno barvanje kovinskih KD podbojev
 • Razne oblike KD podbojev
 • Razni profili
 • Skladišče KD podbojev
Deržič Rudolf, s. p.
Veliki Obrež 3
8257 Dobova

    (C)2010 - 2017 Vse pravice pridržane - Vsebino ali dele vsebine prepovedano kopirati brez soglasja Deržič Rudolf, s. p.