• Ko so pnevmatska protipoplavna KD vrata zaprta lahko sprožimo zapahno ročico
  • Na pnevmatska protipoplavna KD vrata sta vgrajeni dve silikonski tesnili
  • Navadna protipoplavna KD vrata imajo prag, višine 30 mm
  • Navadna protipoplavna KD vrata se ročno zaprejo v primeru napovedi poplav
  • Navadna protipoplavna KD vrata zmontirana na stanovanjski hiši
  • Navadna protipoplavna vrata zmontirana na poslovnem objektu
  • Pnevmatka KD vrata se zaprejo samo v primeru povečane nevarnosti poplav
  • Pnevmatska protipoplavna KD vrata imajo okvir vrat poravnan z izravnalnim tlakom, zato je prehod skozi vrata  za vsa transportna sredstva neoviran
  • Protipoplavna vrata morajo biti vgrajena v vodo nepropustno steno
  • Z zapahno ročiso sprožimo delovanje pnevmatskega mehanizma, ki je vgrajen v krilo
Deržič Rudolf, s. p.
Veliki Obrež 3
8257 Dobova

    (C)2010 - 2017 Vse pravice pridržane - Vsebino ali dele vsebine prepovedano kopirati brez soglasja Deržič Rudolf, s. p.

     5ka.Internet