Kovinska navadna protipoplavna KD vrata so primerna za vgradnjo v objekte, kjer obstaja možnost poplav. Z vrati se lahko zagotovi popolno tesnjenje vode do višine 2,5 m, če so le-ta vgrajena v vodonepropustno steno. Vrata so v celoti protipoplavna.

Vgradnja

Vgradnja okvirja protipoplavnih KD vrat se mora izvesti vzporedno z gradnjo – betoniranjem stene. Okvir vrat mora biti zalit z vodonepropustnim betonom.

Posebnost

Navadna protipoplavna KD vrata imajo prag minimalne višine 30 mm od gotovega tlaka zaradi zagotavljanja tesnjenja. Ob napovedi nevarnosti poplav se morajo vrata ročno zapreti.

Vrata in okvir sta izdelana iz jeklene masivne konstrukcije. Vrata se lahko izdelajo tudi iz nerjavnega jekla. Vrata imajo vgrajeno EPDM penasto tesnilo, ki zagotavlja dolgoročno zanesljivo tesnjenje.

Lastnosti tesnila

  • izredne lastnosti tesnjenja v ekstremnih vremenskih razmerah in odlična temperaturna stabilnost (-40°C do + 150°C) v hladnih klimatskih razmerah;
  • v primerjavi s tesnili iz drugih materialov so zelo odporna proti obrabi, staranju, vremenskim vplivom, ozonu in UV-žarkom.

Zaščita

Vrata so dvakrat prašno barvana, kar zagotavlja skupni nanos barve 120 mic. Barvo lahko izberete po RAL-lestvici. Vrata so protikorozijsko zaščitena, klase C3, po standardu DIN55633 in EN ISO 12944.

Dimenzija vrat

Maksimalne dimenzije vrat:
1400 x 2300 mm

Vrata se zapirajo in odpirajo ročno.

    

Posebna opozorila

  • Za brezhibno delovanje vrat je potrebno servisiranje vrat s strani pooblaščene osebe proizvajalca vrat, Vrata Deržič, s. p., vsake dve leti.
  • V nasprotnem primeru proizvajalec, Vrata Deržič, s. p., ne zagotavlja brezhibnega delovanja vrat in ne odgovarja za morebitne posledice.
  • Nepooblaščenim osebam poseganje v vrata ni dovoljeno.
Deržič Rudolf, s. p.
Veliki Obrež 3
8257 Dobova

    (C)2010 - 2017 Vse pravice pridržane - Vsebino ali dele vsebine prepovedano kopirati brez soglasja Deržič Rudolf, s. p.