Kovinska pnevmatska protipoplavna KD vrata se vgrajujejo v objektih, kjer obstaja možnost poplav. Z vrati se zagotovi popolno tesnjenje vode do višine 3 m, če so le-ta vgrajena v vodonepropustni steni, saj so vrata v celoti protipoplavna.

Vgradnja

Vgradnja okvirja protipoplavnih vrat se mora izvesti vzporedno z gradnjo – betoniranjem stene. Okvir vrat mora biti zalit z vodonepropustnim betonom.

Pomembna prednost vrat je, da so v ravnini z izravnalnim tlakom, zato je prehod skozi vrata neoviran za vsa transportna sredstva.

Vrata in okvir sta izdelana iz jeklene masivne konstrukcije. Vrata lahko izdelamo tudi iz nerjavnega jekla.

Dimenzija vrat:

Minimalna dimenzija (mm)

1100 x 2000

Maksimalna dimenzija (mm)

1900 x 2500


Zaščita

Vrata so dvakrat prašno barvana, kar zagotavlja skupni nanos barve 120 mic. Barvo lahko izberete po RAL-lestvici.

Vrata so protikorozijsko zaščitena, klase C3, po standardu DIN55633 in EN ISO 12944.

STANDARDNA OPREMA PNEVMATSKIH PROTIPOPLAVNIH KD VRAT:

  • silikonsko tesnilo v obliki napihljive zračnice;
  • pnevmatski mehanizem, ki deluje na napetosti 12 V;
  • zapahna ročica, s katero sprožimo delovanje pnevmatskega mehanizma;
  • baterije, ki omogočajo delovanje vrat do treh tednov, če pride do izpada električne energije.

 

Vrata zapiramo in odpiramo ročno. Ko so vrata zaprta z zapahno ročico sprožimo pnevmatski mehanizem, ki je vgrajen v krilo vrat. Le-ta napihne tesnilo, ki zapolni špranjo med okvirjem in krilom vrat. Delovni tlak v tesnilu mora biti 1–2 bara. Na pnevmatska protipoplavna KD vrata sta vgrajeni dve napihljivi silikonski tesnili (dvojno tesnjenje), ki sta regulirani vsaka posebej. To zagotavlja zanesljivost izdelka.

Zaradi pnevmatskega mehanizma je zapiranje in odpiranje vrat enostavno in lahkotno. Ob napovedi nevarnosti poplav se morajo vrata ročno zapreti. Vrata pa je možno nadgraditi s samodejnim zapiranjem na pogon in senzorjem za merjenje višine vode. V primeru povišane vodne gladine se vrata samodejno zaprejo.

     

Posebna opozorila

Za brezhibno delovanje vrat je potrebno redno letno servisiranje s strani pooblaščene osebe proizvajalca vrat, Vrata Deržič, s. p.

V primeru neupoštevanja navodil za vzdrževanje, servisiranje in ravnanje s pnevmatskimi protipoplavnimi vrati podjetje Vrata Deržič, s. p.,  ne odgovarja za kakršne koli posledice.

Deržič Rudolf, s. p.
Veliki Obrež 3
8257 Dobova

    (C)2010 - 2017 Vse pravice pridržane - Vsebino ali dele vsebine prepovedano kopirati brez soglasja Deržič Rudolf, s. p.

     5ka.Internet